System przenośny Tempofor ma szerokie zastosowanie i oferuje szereg dodatkowych funkcji.
Panele Tempofor zamienimy w furtki i bramy. Wystarczy dodać zawiasy, pierścień dystansowy i koło prowadzące.
Dodatkowe zabezpieczenie terenu umożliwiają obejmy łączące z zabezpieczeniem oraz ramiona na drut kolczasty.
Panele Tempofor dodatkowo pełnią funkcje reklamowe, przy zastosowaniu paneli lub przesłon z dowolną reklamą (tekstem, adresem lub wizualizacją).
Przesłony ogradzają teren budowy czy remontu od ulicy i chodnika.